พลังงาน

แสงอาทิตย์

ดีอย่างไร?

มีหลายเหตุผลว่าทำไมคุณถึงควรที่จะเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยต่อไปนี้คือเหตุผลหลักว่าทำไมโซล่าร์จึงดีต่อบ้าน และ/หรือ ธุรกิจของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Solar Panel
 
Trees From Above

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงานแสงอาทิตย์มีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ โดยพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษในน้ำ ในขณะเดียวกันการบำรุงรักษาระบบก็ยังใช้น้ำน้อยมาก ทำให้เป็นระบบที่สะอาดและเชื่อถือได้มากที่สุดระบบหนึ่ง!

ลดค่าไฟของคุณ

การผลิตไฟฟ้าของคุณเองนั้นหมายความว่าคุณจะซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าน้อยลง โดยถ้าคุณยิ่งผลิตไฟฟ้าได้มากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีความต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าน้อยลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มการพึ่งพาตนเองและยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

Accountant
Happy Twins

ระบบผลิตไฟฟ้าที่เรียบง่าย

เมื่อพูดถึงการผลิตพลังงานสะอาดด้วยตัวของคุณเอง ไม่มีพลังงานอื่นที่เรียบง่ายและปลอดภัยไปกว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะตราบใดที่มีแสงแดดระบบก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกที่

สร้างงาน

ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต พลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนสำคัญในการสร้างงานอย่างมาก ทั้งในทางตรงและทางอ้อมตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การผลิตและการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ การผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จนกระทั่งในบริการต่างๆเช่นการจัดการโครงการการ การติดตั้งระบบ และการบำรุงรักษา

Electricity Repair Work